Straż sąsiedzka w Rugby – Neighbourhood Watch

1
41
Naprawa-komputerow-w-rugby-webholo-net

Czym jest Straż Sąsiedzka w Rugby?

Straż sąsiedzka to nazwa programu, w ramach którego sąsiedzi wspierani przez policję oraz władze lokalne podejmują w swojej okolicy działania mające na celu zapobieganie przestępczości, zachowaniom antyspołecznym oraz wandalizmowi.

Celem programu Straż Sąsiedzka w Rugby jest zachęcenie mieszkańców danej okolicy do bycia pomocnym sąsiadem oraz podjęcia działań na rzecz lokalnego środowiska

Działania Straży Sąsiedzkiej mogą obejmować:

  • Zgłaszanie do władz miasta napisów na murach wymagających usunięcia
  • Uzyskiwanie pomocy finansowej na zakup sprzętu do sprzątania okolicznych ulic
  • Zwracanie uwagi na samochody przekraczające dozwoloną prędkość
  • Wypatrywanie przejawów przestępczości w okolicy oraz informowanie o nich sąsiadów i lokalnej policji

Aktualnie program Straż Sąsiedzka działa zarówno w samym mieście Rugby, jak i w jego okolicy.

Dążymy do stworzenia nowoczesnej i dynamicznej organizacji wolontaryjnej, której fundamenty stanowią tradycyjne wartości takie jak bezpieczeństwo oraz silne więzi sąsiedzkie.

Jak działa Straż Sąsiedzka w Rugby?

Lokalne grupy są zazwyczaj nadzorowane przez działających wolontaryjnie koordynatorów, którzy rozpowszechniają wśród sąsiadów informacje na temat bezpieczeństwa oraz doradzają, jak aktywnie zaangażować się w działanie na rzecz bezpiecznej okolicy.

Projekty realizowane w ramach programu różnią się między sobą, ponieważ prowadzone są przez odrębne grupy mieszkańców w zgodzie ze specyficznymi potrzebami danej wspólnoty.

Straż Sąsiedzka nie dąży do zastąpienia działalności policji lub innych służb lokalnych i nie nawołuje do samodzielnego wymierzania sprawiedliwości. Członkowie Straży Sąsiedzkiej wspierani przez Komitet Straży Sąsiedzkiej w Rugby (RBNW) mogą wymieniać się informacjami oraz pomysłami, a także mogą uzyskać dostęp do produktów służących do zabezpieczania lub oznaczania posesji.

Jak można się zaangażować?

W działalność Straży Sąsiedzkiej zaangażować się można poprzez:

Przyłączenie się do grupy

Jeżeli w danej okolicy działa już Straż Sąsiedzka, wszystkim tym, którzy są zainteresowani przyłączeniem się do grupy, możemy umożliwić kontakt z właściwym koordynatorem.

Wznowienie działalności grupy

Nic nie stoi na przeszkodzie, by wznowić działalność grupy, która wcześniej została rozwiązana lub rozpadła się w związku ze zmianą zamieszkania jej członków. Warto zrobić to już teraz, korzystając z dostępnego poradnictwa i wsparcia.

Zostanie koordynatorem grupy

W każdej okolicy można uruchomić grupę Straży Sąsiedzkiej i koordynować jej działalność. Grupa może być mała i funkcjonować w obrębie jednej ulicy lub duża i swoją działalnością obejmować obszar całej wioski.
Szczegółowe informacje na temat lokalnych grup Straży Sąsiedzkiej otrzymać można, kontaktując się z nami mailowo lub telefonicznie:

Email: info@rugbynhw.net

Strona internetowa: www.rugbynhw.net

Tel: 07760 121222 lub 01788 533657 – polskojęzyczny pracownik ds. społeczności z Europy Środkowo-Wschodniej (godz. 9.00 – 14.00)

Osoby, które posiadają informacje na temat jakiegoś przestępstwa lub chciałyby zgłosić podejrzaną działalność w swojej okolicy, mogą skontaktować się z policją pod nr. tel. 101
www.police.uk/101

 

1 KOMENTARZ

NAPISZ CO MYŚLISZ